Coaching

CO TO LIFE COACHING?

Rodzaj coachingu, koncentrujący się na osiąganiu celów osobistych i zawodowych-

 • odkrycia własnych wartości, pragnień
 • motywowania siebie
 • budowania pewności siebie
 • poprawy relacji rodzinnych i zawodowych
 • realizowania swoich pasji
 • radzenia sobie ze stresem
 • zmian w życiu zawodowym
 • dostaniu wymarzonej pracy
 • odchudzaniu
 • rozwinięciu działalności gospodarczej

DLACZEGO COACHING JEST DLA CIEBIE?

Coaching:
 • wspiera Twój rozwój
 • jest kluczem do osiągnięcia celów osobistych jak i zawodowych
 • nie skupia się na problemie , ale na jego rozwiązaniu
 • odkrywa Twoje możliwości, rozbudza kreatywność, chęć do życia, realizacji marzeń i celów życiowych
 • skupia się na przyszłości, motywuje do działania, prowadzi do zmian
 • jest najbardziej zindywidualizowaną, dopasowaną i elastyczną metodą rozwoju osobistego uwzględniającą aktualną sytuację oraz potrzeby konkretnej jednostki
 • zmienia Twoje życie szybko i mierzalnie
 • koncentruje się na tym co teraz, co możesz zrobić lepiej, więcej i szybciej

CZYM COACHING RÓŻNI SIĘ OD PSYCHOTERAPII?

Coaching i terapia kierują się różnymi paradygmatami.Terapia koncentruje się na leczeniu nagromadzonych problemów emocjonalnych, podczas gdy coaching zakłada, że ​​człowiek jest zdrowy, więc stara się określić gdzie  jest teraz, pyta gdzie chce być i wskazuje jak się tam dostać. Coaching jest bardziej zorientowany na działanie.Terapia skupiona jest na czynnikach blokujących aktywność człowieka, natomiast coaching bazuje na jego mocnych stronach i sposobie ich wykorzystania w celu osiągania określonych celów.

CO DZIEJĘ SIĘ PODCZAS SESJI COACHINGOWEJ?

Sesja coachingowa to interaktywna rozmowa, podczas której klient jest uważnie słuchany, stawiane są nakierunkowane, czasem trudne pytania. Pozwala to wypracować nową perspektywę, przybliżającą klienta do założonych celów. Sesje coachingowe trwają 60 – 90 minut i odbywają się początkowo raz w tygodniu, a następnie w miarę realizacji celów są redukowane.